LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
đề kiểm tra 1 tiết 10a9

đề kiểm tra 1 tiết 10a9

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 15 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 15 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 13 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 13 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
ĐỀ KIỂM TRA 10A7

ĐỀ KIỂM TRA 10A7

Lượt xem:

đề kiểm tra môn tin lớp 10a7 Tảu về tại đây:de tin 10a7 [...]
đề kiểm tra 1 tiết 10A8

đề kiểm tra 1 tiết 10A8

Lượt xem:

Tải về:  de tin 10 kt 1 tiet – 2019 [...]
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 11 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 11 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 09 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 09 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VÀ HIỆU TRƯỞNG, HIỆU PHÓ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VÀ HIỆU TRƯỞNG, HIỆU PHÓ

Lượt xem:

Hướng dẫn các thầy cô sử dụng phần mềm đánh giá giáo viên, hiệu trưởng năm học 2018-2019. các thầy cô bắt buộc phải làm như cuối năm mình có làm trên giấy, giờ các thầy cô phải trên phần mềm để báo cáo kết quả lên sở Các thầy cô tải về video hướng dẫn tại link sau: Link tải về   [...]
Trang 1 / 512345 »