KẾ HOẠCH TUẦN 03

Lượt xem:

Đọc bài viết

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /KHT-THPTHV

               Krông Ana, ngày 18  tháng 9   năm 2020
           

KẾ HOẠCH TUẦN 03

Từ ngày 21  tháng 9  đến ngày 27 tháng  9  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(21/9)

 

–  SHTT: HĐNGLL –Chào cờ

 

– Thực hiện TKB chính khóa, học thêm áp dụng từ 21/9/2020

 

–  GVCN, BCH Đoàn

 

– GV,HS

 

Đ/c Vân

     
     
3

(22/9)

     
– Thi lập đội tuyển chọn HSG quốc gia tại BMT (22-23/9/2020)

– Nhận PPCT áp dụng cho năm học 2020-2021 tại Văn phòng

– Đ/c …. 10h/s

 

 

– GV

 Đ/c Nam
     
     
4

(23/9)

– Công bố kết quả  thi chọn HSG cấp trường – CM

 

 

Đ/c An

-15g00’:  Hội nghị CB,CC,VC cấp tổ – Các tổ CM  
– Tập huấn công tác Đoàn khối trường học năm 2020 – Đ/c Đạt  
– Dự Hội nghị tổng kết năm học 2019 -2020 và triển khai phương hướng, kế hoạch năm học 2020 -2021 – Đ/c Vân, đ/c Nam  
5

(24/9)

     
– Tham gia tập huấn bơi, phòng chống đuối nước từ 24-27/9 – Đ/c Hưng  Đ/c Vân
– Nộp Danh sách đăng ký ý tưởng, tên đề tài KHKT về PHT chuyên môn

 

– GVCN, GVBM  
     
6

(25/9)

     
– Dự hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn và triển khai phương hướng kế hoạch năm học mới – Đ/c Công, đ/c Huyền  Đ/c Nam
– Xây dựng PPCT tự chọn áp dụng cho năm học 2020-2021

 

– TTCM, Nhóm trưởng bộ môn  
     
7

(26/9)

     
– Tiết 4,5: Đại hội trù bị Đoàn trường

 

– BCH Đoàn trường Đ/c An
     
     
CN

(27/9)

     
– 7g30’: Đại hội Đoàn trường – BCH Đoàn trường  
     
     
     
         

HIỆU TRƯỞNG

 
 

 

 

Lê Thị Thanh Vân