KẾ HOẠCH TUẦN 37

Lượt xem:

Đọc bài viết

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/KHT-THPTHV

 Krông Ana, ngày 19  tháng 6   năm 2020

           

KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 37

Từ ngày 29  tháng 6  đến ngày 05 tháng  7  năm 2020

           

THỨ

CÔNG VIỆC NGƯỜI
THỰC HIỆN

TRỰC LÃNH ĐẠO

2

(29/6)

 

– 14g00’:  Họp cơ quan

 

–  CB,GV,NV

 

 

Đ/c Nam

     
     
3

(30/6)

 

– 7g30’: Hội ý BĐD CMHS

– BGH, BĐD CMHS nhà trường, Hội trưởng các lớp  
– Họp CMHS cuối năm học (sáng 8g30’, chiều 14g00’)    Đ/c An
     
     
4

(01/7)

   

 

 

Đ/c Vân

– 14g00’: Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 12 – GVCN k11,12  
     
     
5

(02/7)

     
– Nộp sổ đầu bài chính khóa HK2 về PHT CM – BCH Đoàn  Đ/c An
     
     
6

(03/7)

     
– Hoàn tất ghi học bạ HS k10,11 – GV  Đ/c Nam
– Nộp kê khai thừa giờ, kê khai bồi dưỡng HSG về PHT CM – TTCM  
     
7

(04/7)

     
– 7g00’: Lễ Tổng kết năm học – lễ Tri ân và trưởng thành cho học sinh k12 – CB,GV,NV và HS Đ/c Vân
     
     
CN

(05/7)

     
     
     
     
     
         HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Vân