Lê Hồng Công
  • Lê Hồng Công
  • BCH Công Đoàn
  • Chủ tịch Công đoang
  • 094755095
  • lehongcong27@gmail.com
  • Trình độ: Đại học