Lê Thị Thanh Vân
 • Lê Thị Thanh Vân
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0979806978
 • thanhvanle78@gmail.com
 • Sinh năm 1978. Trình độ Thạc sỹ. Quê quán: Nghệ An
Nguyễn Hoàng Nam
 • Nguyễn Hoàng Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng
 • 0973744499
 • namnguyenhoangdaklak@gmail.com
 • Sinh năm: 1980. Trình độ: Thạc sỹ. Quê quán: Bình Định
Lê Hữu Năm
 • Lê Hữu Năm
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ Phó
 • 0986297448
 • nam12a2.kute@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Trần Văn An
 • Trần Văn An
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
 • 0898638131
 • trananht2004@gmail.com
 • Sinh năm: 1985. Trình độ: Thạc sỹ. Quê quán: Hà Tĩnh
Nguyễn Văn Minh
 • Nguyễn Văn Minh
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học
Lê Văn Tú
 • Lê Văn Tú
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ Trưởng
 • Trình độ: Đại học
Trần Thị Nguyệt
 • Trần Thị Nguyệt
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • tranthinguyen79@gmail.com
Mai Công Tước
 • Mai Công Tước
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ phó
 • Trình độ: Đại học
Bùi Xuân Tươi
 • Bùi Xuân Tươi
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Đoàn trường
 • 0948944304
 • tuoind83@gmail.com
Trần Văn Hưng
 • Trần Văn Hưng
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Hoàng Vỹ
 • Nguyễn Hoàng Vỹ
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ phó
 • 0967185719
 • Trình độ: Đại học
Lê Hồng Công
 • Lê Hồng Công
 • Chi Bộ Đảng
 • Chủ tịch Công đoang
 • 094755095
 • lehongcong27@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Trịnh Thị Loan
 • Trịnh Thị Loan
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Tuấn Anh
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Thạc sỹ
Nguyễn Mạnh Đạt
 • Nguyễn Mạnh Đạt
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư Đoàn trường
 • 01678939904
Hồ Tuấn Lai
 • Hồ Tuấn Lai
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Hoàng Tân Khánh
 • Hoàng Tân Khánh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Hằng
 • Phạm Thị Hằng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Bằng
 • Phạm Thị Bằng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học