Hoàng Thị Hảo
 • Hoàng Thị Hảo
 • Hóa-Sinh
 • Tổ trưởng
 • 01658195185
 • hoangthihao79@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Hà Văn Tiếp
 • Hà Văn Tiếp
 • Hóa-Sinh
 • Tổ Phó
 • 01677744637
 • havantiepdl@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Đào Xuân Hoàng
 • Đào Xuân Hoàng
 • Hóa-Sinh
 • Giáo Viên - Thư ký Hội đồng
 • 0976005110
 • daohoang.sphoa@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Mạnh Đạt
 • Nguyễn Mạnh Đạt
 • Hóa-Sinh
 • Phó Bí thư Đoàn trường
 • 01678939904
Nguyễn Thị Lê Na
 • Nguyễn Thị Lê Na
 • Hóa-Sinh
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Hằng
 • Phạm Thị Hằng
 • Hóa-Sinh
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Trần Thị Thưởng
 • Trần Thị Thưởng
 • Hóa-Sinh
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học. Giáo viên hợp đồng
 • Cù Thị Quyên
 • Hóa-Sinh
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học. Giáo viên hợp đồng