Ngô Thị Kiều Oanh
 • Ngô Thị Kiều Oanh
 • Lý-Công nghệ
 • Tổ Trưởng
 • Trình độ: Đại học
La Thị Bích Phượng
 • La Thị Bích Phượng
 • Lý-Công nghệ
 • Tổ Phó
 • Trình độ: Đại học
Phạm Xuân Giang
 • Phạm Xuân Giang
 • Lý-Công nghệ
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học
Đặng Minh Dũng
 • Đặng Minh Dũng
 • Lý-Công nghệ
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Lý-Công nghệ
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Kim Thanh
 • Nguyễn Thị Kim Thanh
 • Lý-Công nghệ
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Thu Nhường
 • Nguyễn Thị Thu Nhường
 • Lý-Công nghệ
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
 • Trần Thị Trang
 • Lý-Công nghệ
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học