Nguyễn Văn Minh
 • Nguyễn Văn Minh
 • Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học
Bùi Xuân Tươi
 • Bùi Xuân Tươi
 • Sử - Địa - GDCD
 • Bí thư Đoàn trường
 • 0948944304
 • tuoind83@gmail.com
Nguyễn Thị Ngân Hà
 • Nguyễn Thị Ngân Hà
 • Sử - Địa - GDCD
 • Tổ phó
 • Trình độ: Đại học
Trần Thị Hoa
 • Trần Thị Hoa
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Kim Liên
 • Phạm Thị Kim Liên
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Huế
 • Nguyễn Thị Huế
 • Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên