Lê Hồng Công
 • Lê Hồng Công
 • Thể dục - GDQP An ninh
 • Chủ tịch Công đoang
 • 094755095
 • lehongcong27@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Mai Công Tước
 • Mai Công Tước
 • Thể dục - GDQP An ninh
 • Tổ phó
 • Trình độ: Đại học
Trần Văn Hưng
 • Trần Văn Hưng
 • Thể dục - GDQP An ninh
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học
 • Nguyễn Hồng Nguyên
 • Thể dục - GDQP An ninh
 • Phó Bí thư Đoàn trường
 • 0982372404
 • hongnguyen85hungvuong@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
 • Ngô Thanh Tân
 • Thể dục - GDQP An ninh
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học. Giáo viên hợp đồng
Hồ Tuấn Lai
 • Hồ Tuấn Lai
 • Thể dục - GDQP An ninh
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học