Ngô Thị Kiều Oanh
 • Ngô Thị Kiều Oanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Trưởng
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Văn Duy Thiệu
 • Nguyễn Văn Duy Thiệu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Trưởng
 • 0985748900
 • duythieu78@gmail.com
Hoàng Thị Hảo
 • Hoàng Thị Hảo
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • 01658195185
 • hoangthihao79@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
La Thị Bích Phượng
 • La Thị Bích Phượng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • Trình độ: Đại học
Lê Hữu Năm
 • Lê Hữu Năm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • 0986297448
 • nam12a2.kute@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Hà Văn Tiếp
 • Hà Văn Tiếp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • 01677744637
 • havantiepdl@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Văn Minh
 • Nguyễn Văn Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học
Lê Văn Tú
 • Lê Văn Tú
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Trưởng
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Huyền
 • Nguyễn Thị Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • Trình độ: Đại học
Trần Thị Nguyệt
 • Trần Thị Nguyệt
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • tranthinguyen79@gmail.com
Nguyễn Thị Ngân Hà
 • Nguyễn Thị Ngân Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Trình độ: Đại học
Lê Hồng Công
 • Lê Hồng Công
 • Tổ Chuyên Môn
 • Chủ tịch Công đoang
 • 094755095
 • lehongcong27@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Trần Thị Hoa
 • Trần Thị Hoa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học
Mai Công Tước
 • Mai Công Tước
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Trình độ: Đại học
Trịnh Thị Loan
 • Trịnh Thị Loan
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Trần Văn Hưng
 • Trần Văn Hưng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học
Phạm Xuân Giang
 • Phạm Xuân Giang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Kim Mỹ
 • Nguyễn Thị Kim Mỹ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ Phó
 • Trình độ: Đại học
Lê Thị Nhung
 • Lê Thị Nhung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Ngọc Ánh
 • Phạm Thị Ngọc Ánh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • ngocanh32586@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Đào Xuân Hoàng
 • Đào Xuân Hoàng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên - Thư ký Hội đồng
 • 0976005110
 • daohoang.sphoa@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Bùi Xuân Tươi
 • Bùi Xuân Tươi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Đoàn trường
 • 0948944304
 • tuoind83@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Nguyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Bí thư Đoàn trường
 • 0982372404
 • hongnguyen85hungvuong@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
Ngô Xuân Trường
 • Ngô Xuân Trường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Kim Liên
 • Phạm Thị Kim Liên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Cẩm
 • Nguyễn Thị Cẩm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học
Đặng Minh Dũng
 • Đặng Minh Dũng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Tuấn Anh
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Thạc sỹ
Nguyễn Thị Huế
 • Nguyễn Thị Huế
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Ngô Thanh Tân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học. Giáo viên hợp đồng
Hoàng Tân Khánh
 • Hoàng Tân Khánh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Hồ Tuấn Lai
 • Hồ Tuấn Lai
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Mạnh Đạt
 • Nguyễn Mạnh Đạt
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Bí thư Đoàn trường
 • 01678939904
Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Thu
 • Nguyễn Thị Thu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Bùi Nữ Thùy Trang
 • Bùi Nữ Thùy Trang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Thu Nhường
 • Nguyễn Thị Thu Nhường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Trần Thị Thùy Dung
 • Trần Thị Thùy Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Hằng
 • Phạm Thị Hằng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Nhị
 • Phạm Thị Nhị
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Kim Thanh
 • Nguyễn Thị Kim Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học
Phạm Thị Bằng
 • Phạm Thị Bằng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Lê Na
 • Nguyễn Thị Lê Na
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Trần Thị Thưởng
 • Trần Thị Thưởng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • Trình độ: Đại học. Giáo viên hợp đồng
Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Kim Liên
 • Nguyễn Thị Kim Liên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Thạc sỹ
 • Trần Thị Trang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
 • Cù Thị Quyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học. Giáo viên hợp đồng
Nguyễn Thị Lệ Quyên
 • Nguyễn Thị Lệ Quyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Trí Thức
 • Nguyễn Trí Thức
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • 0927438351
 • trithuc258@gmail.com
 • Trình độ: Đại học
 • Nguyễn Văn Vững
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học. Giáo viên hợp đồng
Phạm Thị Thủy
 • Phạm Thị Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo Viên
 • Trình độ: Đại học