• Văn Đức Hải
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng
 • Trình độ: Đại học
Nguyễn Hoàng Vỹ
 • Nguyễn Hoàng Vỹ
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó
 • 0967185719
 • Trình độ: Đại học
 • Trần Văn Lào
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
Lữ Minh Dũng
 • Lữ Minh Dũng
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
Nguyễn Thị Lành
 • Nguyễn Thị Lành
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên phục vụ
 • Trần Thị Phúc
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên thiết bị